Louice Andersson

Datormus

Ett projektarbete på två veckor i skolan där vi hade i uppgift att göra en produkt samt marknadsföra denna i en animation.

Jag har modellerat i 3dsMAX, renderat med Corona. Post arbete har jag gjort i After Effects och Premier.

KONTAKT

Louice.Anderssons@outlook.com