Louice Andersson

BOSCH MaxoMixx

Skolprojekt 2 veckor i början av utbildningen där vi skulle efterlikna en hushålls produkt. Jag har modellerat i 3dsMAX och renderat i Corona. Post arbete är gjort i Photoshop.

KONTAKT

Louice.Anderssons@outlook.com