Louice Andersson

Glassbottle.

Skolprojekt i en vecka där vi fick välja lite själva. Modellerat i 3dsMAX, renderat i Corona och efterarbete i NUKE.

KONTAKT

Louice.Anderssons@outlook.com